Stofix teglkledning

For å imøtekomme den økende etterspørselen etter moderne og effektive byggemetoder har Oslo Tegl og Puss utvidet sitt tjenesteområde til å inkludere Stofix prefabrikkerte teglpaneler. Vårt spesialiserte team av interne Stofix-installatører står klare til å montere teglfasadesystemet på både nybygg og rehabiliteringsprosjekter.

Alt arbeid skjer i tett samarbeid med vårt søsterselskap, Stofix AS, og dette sikrer en grundig gjennomføring av prosjektene.

Effektiv installasjon

Det patenterte systemet er prefabrikkert under ideelle forhold, hvor panelene blir ferdigfugede under produksjonen. Disse panelene transporteres deretter til byggeplassen hvor vi monterer teglkledningen på fasaden og deretter ferdigfuger skjøtene mellom panelene. Stofix-systemet er designet for rask installasjon fra stillas eller lift.

Fordelen med Stofix

Stofix ventilert teglfasadesystem er en energibesparende og nærmest vedlikeholdsfri fasadeløsning. Systemet benytter ekte tegl i tynt format som er mekanisk festet til en solid bakplate.

Ved å kombinere den tradisjonelle teglfasaden med moderne produksjonsteknikker, gir Stofix mulighet for effektiv montering under alle forhold. Ferdig fugede teglpaneler sikrer en problemfri installasjon og gir arkitekter og byggherrer frihet til å utfolde seg i designprosessen, med et bredt utvalg av tegl fra anerkjente produsenter.

Systemet kan tilpasses ulike byggdesign og kompleksiteter, og det kan enkelt integreres med andre byggematerialer og -systemer.

Stofix ventilert teglfasade er også SINTEF-godkjent og leveres med 20 års garanti.