Teglfasade 2020

Tribunen på Lørenskog

Ødegårdsveien, Lørenskog

De to boligblokkene, som utgjør Lørenskog Stasjonsby Tribunen, ble ferdigstilt i 2020. Nybygget på 5-6 etasjer består av 62 leiligheter, med p-kjeller. Hovedmaterialene i fasadene består hovedsakelig av tegl med rødgule nyanser og partier med trepanel.

Teglfasaden har en fin fargesammensetning. Det er benyttet tegl i rødgule nyanser, ulik fugefarge og fugetyper. På balkong rekkverket er det montert limtegl for å uttrykke massiv stein, men i lav vekt.

Kort om teglfasaden

  • Randerstegl Vindrød BS
  • Weber mørtel i 2 forskjellige farger. Standard grå og rød
  • Limtegl på balkongrekkverk
Lørenskog Stasjonsby Tribunen i Vindrød Teglstein
Balkongrekkverket med montert limtegl
Boligbygget består av materialene teglstein og treverk