Teglfasade 2020

Tribunen på Lørenskog

ØDEGÅRDSVEIEN, LØRENSKOG

De to boligblokkene, som utgjør Lørenskog Stasjonsby Tribunen, ble ferdigstilt i 2020. Nybygget på 5-6 etasjer består av 62 leiligheter, med p-kjeller. Hovedmaterialene i fasadene består hovedsakelig av tegl, med rødgule nyanser og partier med trepanel.

Totalentreprenør: Betonmast Boligbygg AS

Informasjon om teglfasaden

Teglfasaden til Tribunen på Lørenskog har en fargesammensetning som gir bygningen et særegent utseende. Den er konstruert med tegl i rødgule nyanser, med variasjon i både fugefarge og fugetyper. Dette skaper et dynamisk visuelt inntrykk som fanger oppmerksomheten og legger til et snev av karakter til strukturen.

På balkongrekkverket er det montert limtegl, som gir inntrykk av massiv stein, men med betydelig lavere vekt.

  • Tegl: Randers Tegl Vindrød BS
  • Mørtel: Weber mørtel i 2 forskjellige farger. Standard grå og rød
  • Limtegl på balkongrekkverk