Bekledingstegl 2023

Drammen Sykehus med bekledningstegl

  • Byggherre: Vestre Viken HF
  • Totalentreprenør: AF
  • Nybygg

Informasjon om teglfasaden

  • Tegl: Strøjer bekledningstegl
  • Areal: ca 11 000 m2
  • Varighet: 1 år