Pussarbeid 2023

Alfon B og Alfon C på Kræmer brygge i Tromsø

Informasjon om teglfasaden

  • Tegl: STOVentec puss
  • Areal: ca 2 000 m2
Nybyggene Alfon B og Alfon C, beliggende i Tromsø, på Kræmer Brygge
Foto: Eiendsomemegler1