Våre referanser  

Prosjekt / Grønlandsleiret 61, Oslo

Entrepriseform:
Date
2019

Utført 2014 for entreprenør Ove Skår AS. 1750 m2 teglfasader med Bratsberg Bronsgroen. Bygget består av boliger og næring.

Tilbake til referanser