Velkommen til Oslo Tegl & Puss AS | Oslo Tegl & Puss AS
> > >

Oslo Tegl & Puss AS er en mesterbedrift innen murerfaget.

Navnet er nytt i 2016 men firmaet har lange tradisjoner som Hjelm & Berg AS, tilbake til 1984.
Per Berge ble ansatt som daglig leder og murmester, mens Christian Olebakken arbeider som prosjektleder.
Bedriften har en stamme av gode, fagutdannede murere.
Vårt hovedsatsingsområde er teglfasader, leca muring og pussarbeider som underentreprenør for de større entreprenørene.
Vi utfører også arbeider for private byggherrer.
Sjekk ut våre referanser innen de ulike fagområdene.

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss !

Direktoratet for byggkvalitet Sentral godkjenning av foretak

Våre partnere